ศธภ.5 เปิดงาน “เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบ้านชะอวด”

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 222 คน และเปิดงาน "เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบ้านชะอวด" พร้อมประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารวัฒนานุสรณ์ 96 ปี โรงเรียนบ้านชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
รปเปดงานบานชะอวด