ศธภ.5 รวมใจลดการใช้พลาสติก

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “ศธ. จิตอาสา รณรงค์ลดการใช้พลาสติก” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการลดปัญหาการใช้พลาสติกและลดปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  โดยการงดใช้โฟมบรรจุอาหาร งดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าเพื่อลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
รปลดการใชพลาสตก