ศธภ.5 ประชุมและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต (นายวันชัย พงษา) ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต โดยนายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" และนายปิยพฤทธิ์ เมืองแก้ว นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน สกสค. เป็นคณะกรรมการฯ ร่วมประเมิน
รปประเมน สกสค.ภเกต