ศธภ.5 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้เกิดความยั่งยืน (พ.ศ.2562-2565)

พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง      นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดความยั่งยืน (พ.ศ.2562-2565) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดี กรุงเทพฯ โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ ทิศทางศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะและ ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมบรรยายการนำนโยบายศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาศึกษาสู่การปฏิบัติ
รปประชมbigdata