การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาเครือข่าย ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education) ศธจ.นครศรีธรรมราช

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5
มอบหมาย นางสาวกฤตพร เกื้อเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ร่วมสังเกตการณ์การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาเครือข่าย
ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์
สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง